ארבע העבודות על-פי סוד

  ארבע העבודות על-פי סוד: עבודת קבלה (מאמר לראש חודש מנחם אב ה’תשע”ט—יום השנה של אהרן הכהן)  בצלאל נאור   “והקריבו”—זו קבלת הדם. “בני אהרן הכהנים”—שתהא בכהן כשר ובכלי שרת. (זבחים יג, א) בכהן כשר ובכלי שרת— פירש בקונטרס, כלי שרת—בגדי כהונה. וקשה, דהא נפקא לקמן בפרק שני [יז, ב] מקרא דאין בגדיהם עליהן, אין […]

Prophet Versus Sage

Prophecy is a sporadic incursion. (This applies to prophets throughout the ages, with the exception of Moses our Teacher, the Master of Prophets, peace be unto him.) At the time of its appearance, prophecy is revealed with all its spiritual might, so much that the fleshly senses and bodily functions are nullified. But with prophecy’s […]

When Rav Kook Was the Kana’i (Zealot) & His Opponent the Melits Yosher (Advocate)

When Rav Kook Was the Kana’i (Zealot) and His Opponent the Melits Yosher(Advocate)[1] By Bezalel Naor In 1891, there appeared in Warsaw an anonymous work[2] entitled Hevesh Pe’er,[3] whose sole objective was to clarify for the masses the proper place on the head to don the tefillah shel rosh or head-phylactery. According to halakhah, the tefillah must be placed no lower than the hairline and no higher […]

Poem “Yeled ha-Ge’ulah”

ילד הגאולה מאת בצלאל נאור בזמנו, כתב המשורר ש. שלום (כינויו הספרותי של שלום יוסף שפירא, נכדו של אדמו”ר מדרוהוביץ’, רבי חיים מאיר יחיאל שפירא זצ”ל, ממייסדי כפר חסידים) שיר בשם “ילד הגאולה”. ידע כל העם, למן ראש ממשלתו היושב על כס המנהיגות בירושלים הבירה, ועד היהודי הפשוט, גורף הביבים בתל-אביב: הילד הנאבק על חייו […]